Error playing audio! :(
play_circle_filled pause stop
iPhone/iPad không hỗ trợ chức năng nghe truyện tự động. Vui lòng bấm vào YouTube Player.
0 points

Hướng dẫn

 • assignment = Chú giải, tìm hiểu từng cái từ vựng
 • record_voice_over = Nghe giọng nói tiếng Anh
 • = Trang trước
 • trending_down = Khung truyện tiếp theo
 • = Trang tiếp theo
 • e: để xem bản tiếng Anh
 • v: để xem bản tiếng Việt
 • Hệ thống ghi nhận lần trước bạn đang đọc truyện tại trang . Bạn có muốn quay lại trang đó không ?

  Khóng

  Doraemon Plus Vol 1 Chap 14: Con Ong May Mắn

  Bees - are they good or bad? It is all a matter of perspective.

  Keyboard tips (Click About for more info):
  'e': show English original / hiển thị tiếng Anh
  'v': show Vietnamese / hiển thị tiếng Việt
  : previous page / trang trước
  : next page / trang tiếp theo

  volume_off

  Sorry, audio for this page isn't ready yet!

  Sorry bạn! Ghi âm thanh của trang này chưa có sẵn!

  screen_rotation

  Xoay màn hình điện thoại để xem tốt hơn

  clear